Svet

Thainské kráľovstvo

Najväčšie štátne zriadenie na známom kontinente. Rozprestiera sa tisícky kilometrov a niekoľkými podnebnými pásmami. Od zasnežených severných plání, cez púšte a lesy až po zelené pláne juhu, kde susedí s Pohraničím a Divočinou.

Ich severnými susedmi sú Horské kmene, národ drsných a tvrdých horalov, ktorí sa odmietli pripojiť ku kráľovstvu a dobíjanie ich území by stálo príliš veľa zdrojov.

Západný sused je Obchodná Aliancia. Zoskupenie bohatých miest s veľkými prístavmi a najlepšou žoldnierskou armádou v známom svete.

Po 15 generácií v královstve vládne rod dol’Goinov, ktorý zjednotil rozhádané mestské zoskupenia a zjednotil ich do jedného veľkého celku a ukončil tak spory a chaos ktorý začal pri Kataklyzme.

Kráľovstvo má veľmi jasný systém mocenskej štruktúry. Najvyššou autoritou je kráľ, ktorého slovo je zákonom. Pod kráľom a kráľovskou rodinou je nižšia šlachta. Z jej radov sú vyberaný sudcovia, generáli a arcibiskupovia. Pod nižšou šlachtou sú slobodný občania a úplne posledný sú otroci. Otroci väčšinou pochádzajú z radov zadĺžených občanov alebo obyvateľov Obchodnej aliancie či Horských kmeňov severu.

Náboženstvo

Oficálnym patrónom je Goristos, podľa dol’Goinských kňazov, najmocnejší zo štyroch veľkých drakov ktorý stvorili svet a kozmos. Goristos je drak vzduchu preto všetky omše a rituály zasvätené jemu sa konávajú na otvorených priestranstvách. Ako obety sú akceptované tvory ktoré plachtia vzduchom alebo sídlia na ťažko prístupných horských štítoch. Goristovi kňazi a veriaci si často vytvárajú ochranné amulety z peria, vtáčich pazúrov alebo wyverních zubov aby si zaručili jeho priazeň.

Bol to on, kto ukončil Kataklyzmu a rozohnal jedovatý dym ktorý sa šíril nad krajinou.

Ostatní draci:

  • Kirián, drak zeme, ochranca pútnikov a lovcov. Kedysi hlavné božstvo v pohraničí, nahradený bol Goristom po príchode Coulverovcov a podpise Výnosu o Samostatnosti.
  • Ferlis, drak vody, býva uctievaný mágmi a študentami mystických náuk. Hovorí sa, že to boli vody z jeho ríše ktoré uhasili ohne Kataklyzmi
  • Cargorach, ohnivý drak, Ničiteľ ktorý má priniesť v pravý čas oheň a spáliť svet aby mohol byť znovu vytvorený. Niektorí učenci si myslia, že Kataklyzma bola zapríčinená práve ním, lebo chcel predčasne ukončiť svet.

 

Pohraničie

Pohraničie je pás zeme na južných hraniciach Kráľovstva, častokrát nazývané aj Abelsdorfská slobodná dŕžava. Na západe susedí s Obchodnou Alianciou, na juhu s Divočinou a na východe so Pohorím Mrazu. Za bežných okolností by tento takmer bezvýznamný pás zeme bol už dávno oficiálne pripojený ku kráľovstvu, domáci majú ale dve veľké výhody ktoré sa tu objavili v dôsledku Kataklyzmi. Oceľdrevo a TvrdostriebroVďaka tomu že tieto veci sa vyskytujú takmer výlučne v Pohraničí, získali jeho obyvatelia samostatnosť, výmenou za dodávky týchto zvláštnych materiálov.

Výnosom o Samostatnosti, ktorý bol podpísaný kráľom Rodrikom II. z rodu dol’Goin a Bernardom Jakubcom, prvým vladykom Abelsdorfskej Slobodnej Dŕžavy, 25 rokov po Kataklyzme bolo dohodnuté, že všetci jeho potomkovia majú nárok na úrad vladyku ktorý sa tímto stáva dedičným. Ak by došlo k úmrtiu bez potomkov, nový vladyka musí byť zvolený Abelsdorfom najneskôr vo večer sviatku Drach’nain, ináč správu nad Pohraničím preberie Kráľovstvo.

 

Divočina

Veľmi málo preskúmané lesy na juh od Pohraničia. Ako jediné sú zdrojom Oceľdreva a Tvrdostriebra. Domáci si za dlhé roky zvykli na prítomnosť zvláštnych javov a bytostí ktoré z nej občas prídu na hranicu ich obydlí. Rusalky, Divožienky, Rarachovia a podobné bytosti teda obyvateľa Pohraničia vôbec nevzrušujú.

Zatiaľ všetky pokusy o jej zmapovanie skončili neúspešne a a výpravy ktoré to mali za úlohu zmizli bez stopy.

Niektorí výstrední akdamici z Bratstva teoretizujú, že Divočina bola vytvorená Kiriánom aby chránila niečo cenné. Iný tvrdia, že za ňou ležia mestá Prvorodených, prvej rasy vytvorenej Drakmi ktorá sa stratila.

 

Oceľdrevo Zvláštny druh dreva ktoré sa začalo v Divočine objavovať po Kataklyzme. Jediný kto vie ako ho poriadne spracovať sú obyvatelia Abelsdorfskej dŕžavy a toto tajomstvo si strážia. Pri správnom spracovaní je toto drevo pevnejšie a silnejšie ako oceľ. Sú z neho vyrobené štíty Wolfsängrovcov.

 

Tvrdostriebro – Druh striebra, ktorý sa začal vyskytovať po Kataklyzme. Je pevnejšie a tvrdšie ako bežné striebro, pokiaľ sa dodrží správny postup ťažby a spracovania. Vhodné na ochranu pred a boj s nadrpirodzenými a neprirodzenými bytosťami.

 

Kataklyzma – udalosť ktorá sa odohrala pred skoro dvoma storočiami. Tiež udalosť kvôli ktorej bolo ustanovené Bratstvo Mágov. Nikde už nie je presne zachované čo sa stalo, jediné čo sa vie, že to bolo spôsobené Mágmi. Tri týždne horeli magické ohne a krajinou sa šíril toxický dym. Tlaková vlna ktorá sprevádzala začiatok Kataklyzmi bola tak silná, že ju bolo cítiť v celom známom svete. Bola ukončená až keď sa zjavil sám Goristos, rozdúchal jedovatý dym a vtiahol ho do svojej ríše. Za toto bol Goristos vyhlásený za Patróna Thainského Kráľvostva, ktoré vzniklo 20 rokov po Kataklyzme.

 

Bratstvo Mágov Nikto presne netuší čo sa stalo počas Kataklyzmi, ale vieme že za to mohli mágovia. Nekontrolované čerpanie sily z dračích sfér pomocou na to určených amuletov, privolalo niečo, čo takmer spôsobilo koniec sveta. Preživší mágovia o tom odmietali hovoriť a toto tajomstvo si vzali do hrobu. Založili ale Bratstvo, inštitúciu ktorá nahradila dovtedy fungujúcu Akadémiu Mystických Umení. Bratstvo narozdiel od Akadémie sleduje viacero pravidiel a nie len ”Všetko čo robíš, rob v mene poznania. Každý skutok je ospravedlniteľný v mene pokroku.” ako to mala Akadémia.

 

Prvidlá Bratstva :

  1. Dračia mágia je pre drakov. Nebudem sa snažiť replikovať kúzla Drakov.
  2. Dračia sila je pre Drakov. Svoju energiu budem čerpať len z dostupných Egregorov a nie Dračích ríší
  3. Mágia je štít pred Nadprirodzenom a Neprirodzenom, nie kladivo ktoré má ničiť.
  4. Mágovia nie sú vedmy ani kňazi. Nepreklínajú ani nežehnajú.
  5. Nepokúsiš sa vyjednávať s Dračími Ríšami o samote.
  6. Bez ohľadu na tvoj pôvod, všetci mágovia sú Bratia. Neprislúchame k ničomu a nikomu okrem Bratstva.