Pravidlá

Každý vzťah medzi postavami a všetko, čo definuje postavu musí byť zachytené v jej backgrounde. Na dohodnutie backgroundu s organizátormi je primárny kontakt e-mail larp@event-horizon.sk. Pokiaľ nejaký aspekt nie je nahlásený mailom organizátorom a nebol schválený, nie je platný.

Každá postava je charakterizovaná dvomi základnými atribútmi: Telo a Myseľ. Pri tvorbe postavy má hráč 5 bodov, ktoré si môže rozdeliť medzi tieto dva atribúty.
Neodporúča sa dávať si ani jeden z atribútov na 0.

Zvyšovanie atribútov je možné, ale ťažké. Na zvýšenie jedného atribútu, o jeden bod je potrebné aby sa daná postava zúčastnila 5 hier.

Telo predstavuje fyzickú charakteristiku postavy. Spadajú sem veci ako sila, obratnosť, vitalita, kondícia a podobne.

 1. Fyzicky veľmi slabá postava. Má problémy aj pri krátkom behu, je nemotorná a nešikovná. Nedokáže bojovať.
 2. Fyzický podpriemer. Dokáže už udržať dýku a neporezať sa. Stále tam je istá nemotornosť. Boj už nie je nemožný ale nevydrží dlho
 3. Priemerný človek. Dokáže sa naučiť používať krátke a dlhé jednoručné zbrane
 4. Nadpriemer. Postava má dobrú kondíciu a aj jej koordinácia je na tom lepšie ako u ostatných. Dokáže sa naučiť zvládnuť bojové schopnosti
 5. Atlét. Človek takmer na vrchole svojich fyzických schopností.
 6. Silák. Nadľudská sila a výdrž. Takmer nezastaviteľný v akejkoľvek fyzickej aktivite

Myseľ predstavuje duševnú a intelektuálnu výbavu postavy. Sem spadajú veci ako intelekt , sila vôle, logické uvažovanie

 1. Prosťáčik. Veľmi jednoduché zmýšľanie, nie je v podstate schopný samostatného konania. Nevie čítať, písať ani počítať. Bez akéhokoľvek kritického a logického uvažovnia.
 2. Mentálny podpriemer. Postava dokáže čítať, písať a počítať aj normálne uvažovať. Stále je však naivná, dôverčivá a poverčivá. Chýba jej logické a kritické myslenie. Dokáže zosielať jednoduche prekliatia.
 3. Priemerný človek. Dokáže zosielať jednoduché prekliatia a požehnania. Stále poverčivý.
 4. Nadpriemer. Postava je vzdelaná a má prehľad vo veciach mimo jej bežného okolia. Má znalosti histórie a náboženstva, nie je jednoduché ju oklamať, dokáže rozoznať povery a klebety.Veľmi pravdepodobné, že vytiahol päty zo Stahlwaldu. Má predpoklady na učenie sa magických rituálov.
 5. Filozof. Postava má veľmi dobré vzdelanie v oblasti viacerých smerov. Má poznatky o nadrpirodzených bytostiach a dokáže oddeliť chýry a klebety ohľadom nich od pravdy
 6. Učenec. Postava vzdelaná v magických vedách histórii a alchýmii.  Určite nestrávila celý život v Stahlwalde.

Výdrž  

Výdrž sa delí na dve skupiny.  Fyzická ktorá určuje ako dlho postava vydrží príjmať rany kým pôjde k zemi a Mentálna ktorá reprezentuje duševné rezervy postavy ktoré používa na kúzlenie a rituály

Základná hodnota pre obidve skupiny je 2 k čomu si hráč pripočíta úroveň svojho atribútu.
Fyzická výdrž môže byť zvýšená zbrojou a Mentálna rôznymi amuletmi alebo talizmanmi.

Vyčerpanie a Bezvedomie

Pokiaľ postave klesne Výdrž na 1 nastáva u nej vyčerpanie, či už fyzické alebo mentálne. Postava si musí následne oddýchnuť (jedlo, meditácia alebo len tak si ľahnúť na lúku či prečítať si pár strán knihy) aby znovu načerpala nové sily.

Pokiaľ postave klesne výdrž na 0 nastáva u nej bezvedomie v následku nadmernej fyzickej alebo mentálnej záťaže. Postava v bezvedomí nevie robiť nič, iba ležať až kým nebude znovu prebratá, či už prirodzenou cestou po pol hodine, alebo bylinkami?elixírom. Postava v bezvedomí môže byť jednoducho zabitá, preto nezabúdajte pravidelne jesť a piť.

Boj

Boj prebieha klasickým útočením zbraňov na súpera. Každý platný zásah musí byť vedený s dostatočným náprahom a samozrejme so zreteľou na bezpečnosť.

Útoky bez patričného náprahu sú brané ako neplatné a zraňujú za 0 bezohľadu na zbraň.

Dýky zraňujú vždy za 1 Jednoručné zbrane za 2.
Prísny zákaz bodania!

Používanie a učenie schopností

Učenie schopnosti prebieha prostredníctvom plnenia cieľov svojej postavy a roleplayovanie svojej postavy. Počas jedného dielu sa tak dá naučiť rôzne množstvo schopností v závislosti od toho, čo postava prežila alebo spravila. Hráč prostredníctvom poherného formuláru napíše, čo jeho postava počas dielu robila a organizátor mu oznámi koľko schopností sa môže naučiť. Hráč môže organizátorovi povedať, čo robil a zistiť tak, či sa môže učiť schopnosť aj počas hry, stále ale platí aj celkové spísanie do poherného formuláru.

Každá postava môže mať maximálne 6 aktívnych schopností . V prípade, že sa hráč má viac ako 6 schopností, zvyšné schopnosti sa rátajú ako neaktívne, t.j. nemôže ich na danej hre použiť. Pred každou hrou majú hráči možnosť určiť si, ktoré z ich schopností budú mať ako aktívne.

V hre sa vyskytujú aj schopnosti, alebo predmety so schopnosťami, ktoré niesu uvedené v pravidlách. Každý hráč je povinný vedieť ako tieto schopnosti fungujú (opýtať sa organizátora). Ich použitie je možné iba v moment ktorý účinkujú, nieje možné používať schopnosť spätne. Zabudol si na predmet, predmet zabudol na teba!

Špeciálne pravidlá

Na zakopanie mŕtvoly je potrebné urobiť 20 drepov na jednu.

V hre za nachádzajú krabičky označené ako VOZ – v nich je možné odviezť ľubovoľné množstvo dreva a striebra ak sa tam zmestia. Krabičku však treba niesť s vystretými rukami pred sebou. (aby bolo jasne viditeľné že ťaháte voz)

Herné reprezentácie

Biela šatka – osoba/predmet je neviditeľný, bez prípadnej špeciálnej schopnosti s ňou nejde interagovať

Žltá šatka – osoba vyzerá inak, fyzicky nespoznateľná s pôvodnou.

Červená šatka – mäsokombinátové monštroidné monštrum