Ako to prebieha.

Prípravná fáza:

Ako prvé je potrebné sa zaregistrovať.

Po odoslaní registácie/prihlášky vám prídu informácie o tom ako zaplatiť. Platba predom je potrebná aby sme mohli zakúpiť veci potrebné pre LARP.

Po zaplatení sa Vám ozve organizátor a preberie s vami osobne vašu postavu. Pomôže vám ju zasadiť do deja, a na základe toho vám pripraví na hre možnosti pre splnenie vášho cieľa. Tiež vám pomôže pripraviť kostým alebo sa s ním môžete dohodnúť na jeho zapožičaní.

V piatok pred hrou bude posedenie hlavne nováčikov s organizátormi, kde sa budete môcť spýtať na všetko možné a organizátori radi zodpovedia. Tiež ukážu ako prebiehajú herné interakcie, boje a všetko čo je pre hru potrebné.

Fáza na mieste:

Po príchode na miesto prebehne registrácia. Je skontrolovaná platba každého hráča, a sú mu vydané herné predmety, peniaze, odznak rodu, prípadne iné dohodnuté veci.

Úvodné prehovorenie organizátorov, čas na posledné organizačné otázky. Potom nasleduje spustenie hry.

Prebieha hra. Sú nežiadúce neherné interakcie. Všetci hráči hrajú svoje postavy po celý čas hry. V závažných prípadoch, kedy sa postava nenachádza tam kde hráč, tento fakt hráč znázorňuje tým, že sa drží rukou za hlavou. Všetky akcie hráča, sú aj akcie postavy. V prípade nestrážených herných predmetov je možné ich ukradnúť.  Organizátorské veci sú neukradnuteľné a budú jasne označené. Na bezpečné odloženie herných predmetov bude vyhradený priestor.

Po skončení herného času, hráči odovzdajú všetky herné predmety ktoré im boli dané, ale aj ktoré nadobudli inak, výmenou, krádežou alebo našli. Žiadny predmet, ktorý si hráč nepriniesol si neodnesie.

Poherná fáza:

Po hre dostane každý hráč email s linkom na vyplnenie poherného formuláru. Na jeho vyplnenie má 2 týždne, aby sme mohli jeho postup, informácie a žiadosti zapracovať do hry. Neskôr vyplnené formuláre nemusia byť spracované.

Tiež má každý hráč možnosť ohodnotiť našu hru na Československej LARPovej databáze.

Potom už len nasleduje registrácia na ďalšiu hru a tešenie sa na pokračovanie.