Tvorba Postavy

Vytvorenie postavy na Príbehy Pohraničia pozostáva z dvoch krokov :

  1. Napísanie stručného Backgroundu postavy – Tu je definované ku ktorému z rodov postava patrí, čo doteraz zažila, jej motivácie a ako sa správa k ostatným rodom a prečo. Treba si uvedomiť , že hlavné rody v Abelsdorfskej dŕžave spolu nevychádzajú a väčšinou spolupracujú len keď to je nutné
  2. Charakterizovanie postavy pomocou pravidiel – Zadelenie jej silných a slabých stránok, vybratie si zručností a schopností. Chceme prízvukovať, že postavy nie sú žiadny veľkí hrdinovia a príliš často sa nedostávajú do ozbrojených konfliktov. Väčšina obyvteľov má naozaj len základné znalosti o boji alebo mágii.

Väčšina postáv prežila celý svoj život alebo jeho veľkú časť v Abelsdorfe a okolí. Výnimky sú povolené len po dohode s organizátormi.

 

Rody

 

Wolfsängrovci – Hraničiari, lovci a dalo by sa povedať garda. Wolfsängrovci sú najstarším z rodov a v pohraničí žijú už od nepamäti. Hovorí sa že im v žilách koluje krv Prvorodených. Už niekoľko generácii je pravidlom, že ochranu Abelsdorfu a celej slobodnej dŕžavy má na starosti hlava rodiny. Vďaka tomuto bremenu, každý kto je spriaznený s rodom ,či už službou alebo pokrvne, má prístup k bojovéu výcviku za ktorý sa ináč draho platí.

Bonus: Bojové schopnosti zdarma

 

Coulverovci – Rod pokrvne spriaznený s kráľom Teodorichom. Coulverovcom bola kedysi kráľovským výnosom udelená povinnosť šíriť vieru v Gorista naprieč slobodnou dŕžavou. Okrem kňažských povinností, sú to veľmi nadaní mystici a dokážu privolávať priazeň ale aj hnev Gorista v podobe požehnaní alebo urieknutí. Kvôli ich vzdialenému príbuzenskému vzťahu ku kráľovskej rodine im však Abelsdorfčania nikdy plne nedôverovali.

Bonus: Možnosť učiť sa Rituály Goristovej Cirkvy

 

Santori – rodina ktorá sa do Abelsdorfu nasťahovala len pred pár desaťročiami, ale stihla si za ten čas vybudovať ohromný vplyv. Je záhadou, prečo táto bohatá obchodnícka rodina prišla do Pohraničia, ale jedno je isté: O svojich ľudí sa starajú a ten, čo patrí ku klanu Santori, nikdy nemá núdzu o peniaze. Majú vynikajúce obchodné vzťahy s kráľovstvom a hlavne s rôznymi obchodnými spoločnosťami. Domáci si však kladú otázku: Čo musela táto rodina spraviť, keď skončili v pohraničí?

Bonus: Peniaze

 

Schopnosti

 

Rozdeľujeme do troch skupín.  Bojové zručnosti, Zariekania a Rituály a  Obchodné znalosti

Pri tvorbe postavy si každý môže vybrať jednu rodovú schopnosť a jednu mimorodovú schopnosť z prvých dvoch v zozname.

Ďaľší rozvoj postavy sa koná buď priamo na hre alebo medzi jednotlivými behmi.

Učenie na hre prebieha nájdením si niekoho kto schopnosť ovláda a je ochotný ju naučiť za určitý finančný obnos. V takom prípade je učenie oznámené organizátorom, a musí byť viditeľné, že postava sa také niečo učí. (napr. boj so zbraňou bude prebiehať reálnym tréningom) Dajú sa naučiť maximálne 2 schopnosti za hru.

Raz za 3 hry sa dá naučiť jedna schopnosť bez hľadania učiteľa a platenia. Po každej hre treba oznámiť organizátorom vo formulári.