Magické schopnosti

     Zariekania sú jednoduché požehnania alebo prekliatia, ktoré dokáže zoslať každý, pod podmienkou že sú podporené dostatočne silnou emóciou a ich prijímateľ verí na urieknutia. Napríklad “Bodaj by ti jazyk zdrevenel”  môže spôsobiť, že príjemca kliatby bude najbližších pár sekúnd len bľabotať. Na druhú stranu veta “ Kiež by z teba únava opadla!”  môže spôsobiť, že vyčerpaný človek sa zrazu bude cítiť svieži ako rybička.

 

Druhou kategóriou sú dlhodobé prekliatia a požehnania. Tieto už vyžadujú aj isté znalosti a ich zosielateľa mentálne vyčerpávajú. Bývajú formulované rovnako ako jednoduché akurát majú jasne vymedzené trvanie alebo musia obsahovať splniteľnú podmienku ako ich zrušiť. Napríklad Bodaj by si do večera koktal!”  alebo Nech ti nechýba odvaha v ďaľšom boji!”

Treťou kategóriou sú Rituály. Ide o magické konanie s presne vymedzeným postupom ktoré majú za cieľ vyvolať alebo uložiť do predmetu kúzlo, alebo povolať bytosť z inej roviny existencie. Rituály sú veľmi vyčerpávajúce a vykonávajú ich iba skúsení mágovia alebo kňazi. Podľa ich úrovne sú obmedzené ich použitím za deň. Pri vykonávaní rituálu musí byť vždy prítomný organizátor, inak je automaticky neúspešný. Nedajú sa naučiť od iného hráča, iba v špeciálnych prípadoch.

 

 

Jednoduché požehnanie
Jednoduchá kliatba
Dlhodobé požehnanie
Dlhodobá kliatba
Rituály