Bojové zručnosti

Doména rodu Wolfsängrovcov. Keďže ich povinnosťou je udržovať poriadok v Abelsdorfe a okolí, ako jediní sa venujú bojovému výcviku. Máchať mečom dokáže každý, kto má na to dostatočnú silu/schopnosť/predpoklad, ale len Wolfsängrovci sa aj cvičia v bojových technikách.

 • Telesná stráž
  Postava s touto schopnosťou vie prinútiť jedného nepriateľa aby útočil na ňu namiesto pôvodného cieľa.
  Heslo: “Na mňa!”
 • Vyrazenie dychu
  Naznačním úderu do oblasti trojuholníka dokáže postava vyviesť súpera na chvíľu z rovnováhy, kým ten chytí dych.
  Heslo: Vyrazenie dychu
 • Zastrašenie
  Postava vie vyvolať strach v jednom nepriateľovi len pomocou svojej prítomnosti.
  Heslo: zastrašujúci pokrik a dodať Zastrašenie”
 • Odzbrojenie
  Pri zásahu do súperovej zbrane ho môže postava odzbrojiť. Cieľ musí okamžite pustiť zbraň z ruky.
  Heslo: Odzbrojenie
 • Výpad
  Silný útok na súpera ktorý spôsobí o 1 vyššie zranenie. Stojí 1 Výdrž. Použiteľný raz za boj.
  Heslo : Výpad
 • Omráčenie
  Naznačením úderu rukováťou zbrane alebo štítom dokáže postava na pár sekúnd omráčiť svojho súpera. Zasiahnutá postava vidí hviezdičky a všetkých svätých a musí sa z úderu spamätať. Po prvom zranení od zásahu už reagujefunguje normálne.
  Heslo: Omráčenie